ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี และประธานสภา

สืบสานประเพณีปี๋ใหม่ พนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางลักขณา  ฤาชา ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี และประธานสภา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล