ประชุมสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม

ประชุมสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามร่วมกับพิธี “สืบศิลป์ถิ่นศรัธา สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ครั้งที่ 7” โดยประชุมวางแผนการจัดงานร่วมกับอำเภอสารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี และส่วนราชการอำเภอสารภี