ประมวลภาพงาน สืบศิลป์ ถิ่นศรัธา สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับ อำเภอสารภี คะณะสงฆ์และสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชกาลอำเภอสารภี ได้กำหนดจัดงานตามโครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ประจำปี 2553 ” สืบศิลป์ ถิ่นศรัธา สรงน้ำำพระธาตุเจ้า้เวียงกุมกาม ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ โบราณสถานวัดอีก้าง วัดหนานช้าง หมู่ที่ 11 เพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงปประวัติศาสตร์เวียงกุมกามให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบศิลป์ ถิ่นศรัธา สรงน้ำำพระธาตุเจ้า้เวียงกุมกาม ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ โบราณสถานวัดอีก้าง และวัดหนานช้าง ซึ่งมีพลังประชาชนและหน่วยงานของรัฐร่วมงานมากมาย