ร่วมงาน Bike for Children 2014 ปั่นปันน้อง‏

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมงานการกุศล เพื่อมอบทุนการศึกษา จักกรยานและอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องผู้ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ Bike for Children 2014 ปั่นปันน้อง ณ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟู และวัดช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล