งานวันเด็กแห่งชาติ‏ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่ง นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม มากมาย อาทิ กิจกรรมนันทนาการ การวาดรูป เกมส์ การแสดงบนเวที โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรในเขตตำบลท่าวังตาล บริษัท ห้าง ร้าน ให้การอนุเคราะห์ อาหาร ขนม ของขวัญ แก่เด็กในเขตตำบลท่าวังตาล