ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑, บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๕, และบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓