สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖ และบ้านสันป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวังตาล

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖ และบ้านสันป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวังตาล ของเทศบาลตำบลท่าวังตาล