สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๖