โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฤดูกาลเข้าพรรษา ปีที่ ๒๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปีที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี ท่านสุภาพรรณ บุญถนอม ประธานในพิธี/ท่านกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี อดีต สส.เชียงใหม่/ท่าน ผอ.สำนักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่/ท่านอุบลพันธ์ ขันผนึก/ ท่าน พ.ต.อ.ไพรัส คุ้มล้วนล้อม ผกก.สารภี / ท่านบุญธรรม บุญหมื่น/ท่านศุภการ สุปราการ/หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกส่วน/นายกมนูญ บูรณพัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรีแม่บ้าน/กลุ่ม อสม. / คณะศรัทธาชาวพุทธอำเภอสารภี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองตอง เจ้าคณะอำเภอหางดง เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา ณ วัดไชยมงคล(วัดป่ากล้วย) ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐