โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกดอกดาวเรือง โดยมีนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดและนายจรูญโรจน์ สุทธะนะ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการและขั้นตอนของการปลูกดอกดาวเรือง โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเข้าร่วมดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐