โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสืบนทีธรรม และโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ ได้รับการพัฒนาความสามารถและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐