โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” นำโดย นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีท่าวังตาล คณะผู้บริหาร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากตู้ยามตำบลท่าวังตาลพร้อมทั้งประชาชนในเขตตำบลท่าวังตาล โดยภายในงาน มีกิจกรรม การแสดงจากกลุ่มสตรีแม่บ้านและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐