เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานวันแม่แห่งชาติอำเภอสารภี‏

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ โดยท่านสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐