ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คริสตจักรสืบนทีธรรม จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลท่าวังตาล ณ โบสถ์คริสตจักรสีบนทีธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐