โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน

เทศบาลตำบลท่าวังตาลนำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน กิจกรรม การส่งเสริมทักษะอาชีพ การทำของท่ีระลึก ทำพวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์ จากหนังและเศษหนัง ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และโรงเรียนสืบนทีธรรม เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐