การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

เทศบาลตำบลท่าวังตาลนำโดยนายกอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวเปิดการสร้างพลัง”การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way of life) โดยมีนางศรีวรา สมเกต พัฒนากรประจำตำบลท่าวังตาลกล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560