ร่วมโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าวังตาลนำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การดับเพลิงชั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560