ประกาศ เทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลสมับสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐