โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายถนอม กุยแก้ว ปลัดอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ พ.ต.ท อิทธิรัชต์ แสนปัญญา                                  รอง ผกก.(สอบสวน) สภ. สารภี ,ชมรม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ,อปพร,ชรบ,อสม.ตำบลท่าวังตาล                                                      รพ.สต. ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐