ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ “กิจกรรม ปีใหม่ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม” จำนวน ๓ ป้าย