ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าแคร่สำหรับจัดการแสดงตลาดสินค้าชุมชน/ สินค้า OTOP ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ “กิจกรรม ปีใหม่ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม”