ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเจาะจง