ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง