ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง