ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง