ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง