โครงการใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลัวกาย “รำซี่กง”

ท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล(ประธานกองทุนหลักประกันฯ) ประธานในพิธีเปิดโครงการ ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (รำชี่กง) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล โดยมี ผอ.สุรีย์ อินทเนตร ,กลุ่มสตรีแม่บ้าน และ คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดป่าเปอะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561