ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง