ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานจัดเก็บเอกสารและฎีกาเบิกจ่ายกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง