ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง