ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (รถดับเพลิง) เลขทะเบียน ผห -๒๓๒ ชม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง