ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน ๖ ฝา ตามแบบ ทวด.กำหนด สถานที่ ข้างถนนสายหลัก บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าวังตาล โดยเฉพาะเจาะจง