ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝาเหล็ก) จำนวน ๑๓ ฝา ตามแบบ ทวด.กำหนด สถานที่ ข้างถนนซอย ๑ และซอย ๒ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังตาล โดยเฉพาะเจาะจง