ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวความคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวความคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑