ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑