ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง