ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง