ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดกำจัดเศษขยะมูลฝอยและทำความสะอาดในลำเหมือง หมู่ที่ ๒ บ้านปาเปอะ สถานที่ลำเหมืองน้ำอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง