พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมกับประมงจังหวัดเชียง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี  นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมโครงการจัดงานเนื่องในวันเแลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี กล่าวต้อนรับ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าว รายงานสภาพพื้นที่ นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน ณ ริมฝั่งน้ำปิง ท่าวัดป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล วันที่ 24 กรกฎาคม 2561