ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเตาเดียว บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)