เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีกลุ่มองค์กรเข้าร่วมดังนี้

ชมรม-กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล โรงเรียนสืบนทีธรรม บริษัทสยามโกบอล เฮ้าท์ บริษัทเชียงใหม่ตะแกรงเหล็ก สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าวังตาล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและมอบโล่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ระดับตำบล 1 ท่าน และแม่ดีเด่น 1 ท่าน โดยสภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังตาล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 23 รวมทั้งสิ้น15 ท่าน ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ 11 สิงหาคม 2561