ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดหน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ ถนนซอย ๖ (ปากทางเข้าหมู่บ้านทวีทรัพย์) บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, Unknown)