ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดหน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร ตามแบบ มาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๓ สถานที่ ถนนซอย ๒ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, Unknown)