เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนาย

อานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ 31 สิงหาคม 2561