โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยนาย

อานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม กิจกรรมข่วงผญางาม เวียงกุมกามรักษ์ล้านนา โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เข้าร่วมภายในงานมีกิจกรม การจัดนิทรรศการโบราณสถานเวียงกุมกาม การจัดกาดหมั้ว ครัวฮอม การเสวนาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม โดยนายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณสคดีชำนาญการจาก สำนักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ณ วัดเจดีเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561