โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ช่วงเช้า ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม  ช่วงบ่าย โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ   วันที่ 17 กันยายน 2561