ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biding)

Download (PDF, Unknown)