ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, Unknown)