เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานที่ว่าการอำเภอสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  5 ธันวาคม  256

1