ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณจุดตรวจตู้ยามท่าวังตาล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

Download (PDF, Unknown)